Faculty of Social Sciences-Department of Psychology

Name Device Group Description Website Amount Contact Available For External Use Device Owner
MEG mittalaitteisto 306ch, Elekta NeuroMag TRIUX uncategorized devices Aivojen magnetoenkefalografinen mittalaite, MEG. Laitteella voidaan mitata ja paikantaa aivojen aktivaatiota. Tutkimusymäristössä on myös 120 Hz HD videoprojektori, korkealaatuiset audiolaitteistot, ääreishermoston ärsytyslaitteistot (sähkö ja paineilma) sekä ärsykkeenanto- ja keräysjärjestelmä. Koehenkilön videokuva on mahdollista synkronoida mittausaineistoon. empty 1 Tutk. Joht. Tiina Parvianen True University of Jyväskylä
EEG, EMG, EKG -mittalaite 160 ch NeurOne, MEGAelectronics uncategorized devices Aivojen ja somaattisen hermoston mittauslaitteisto. Laitteella voidaan mitata 1-4 henkilön aivosähköisiä vasteita (EEG) yhtäaikaisesti somaattisten fysiologisten sähköisten vasteiden (esim. EKG, EMG, GSR) kanssa. Yhdeltä ihmiseltä voidaan mitata 160 kanavaa, neljältä ihmiseltä 40 kanavaa. empty 2 Prof. Paavo Leppänen False University of Jyväskylä
EEG-mittalaite 128ch, EGI uncategorized devices Aivomittauslaitteisto, EEG. Laitteella voidaan mitata  aivokuoren sähköisiä aktivaatioita. 128 kanavaa tarjoaa riittävän tarkkuuden myös aktivaatioiden paikallistamiseen. empty 2 Prof. Paavo Leppänen False University of Jyväskylä
EEG, EMG, EKG mittalaite Brainvision 32ch uncategorized devices Aivojen ja somaattisen hermoston mittauslaitteisto. Laitteella voidaan mitata aivosähköisiä vasteita (EEG) yhdessä kehon vasteiden (esim. EKG, EMG, GSR) kanssa. Laitteessa on 32 EEG- ja 8 kehon mittauskanavaa. empty 2 Dos. Jukka Kaartinen False University of Jyväskylä
BrainAMP ExG16ch stand-alone bipolar amplifier sys uncategorized devices Aivojen ja somaattisen hermoston mittauslaitteisto. Laitteella voidaan mitata kehon vasteita (esim. EKG, EMG, ihon sähköinen toiminta) 1-4 henkilöltä. Laitteessa on 16 mittauskanavaa. empty 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Silmänliiketunnistuslaitteisto, Eyelink 1000 uncategorized devices Silmänliikkeiden tunnistus- ja mittauslaitteisto. Laitteiston voi yhdistää MEG ja EEG laitteistoon ja sillä voidaan tarkasti kuvata silmän liikkeitä ja mikroliikkeitä. Tietoa voidaan käyttää suoraan käyttäytymistutkimuksessa tai MEG/EEG tiedon tarkemmassa artefaktojen tunnistamisessa. empty 2 Prof. Paavo Leppänen False University of Jyväskylä
Transkraniaalinen magneettisimulaatio (rTMS) uncategorized devices Aivomittauslaitteisto, rapid rate TMS ärsytin ihmismittauksiin. Magneettistimulaattorilla ärsytetään non-invasiivisesti aivoja. Magneettipulssi rajoittuu hyvin tarkalle alueelle aivoissa. Käytetään usien yhdessä EEG:n ja somaattisten mittausten kanssa. Laitteella voidaan selvittää aivojen motorisia aktivaatioalueita ja muovata niiden toimintaa. empty 1 Ina Tarkka False University of Jyväskylä
Aivojen tasavirtastimulaattori, HDCStim uncategorized devices Aivomittauslaitteisto, ärsytin ihmismittauksiin. Tasavirtastimulaattorilla johdetaan pieniä virtoja aivojen läpi. Muovaa kokonaisvaltaisesti keskushermoston toimintaa. empty 1 Dos. Jan Wikgren False University of Jyväskylä
Tasavirtastimulaattori + ohjelmointiyksikkö, Digitimer DS7A uncategorized devices Somaattisen hermoston ärsytin ihmismittauksiin. Laitteella ärsytetään ääreishermoston lihaksia tai ihoa pienillä tasavirtapulsseilla. Lääkintälaite hyväksyntä. empty 2 Prof. Paavo Leppänen False University of Jyväskylä
langaton EEG-mittalaite 14ch, EMOTIV uncategorized devices Aivomittauslaitteisto, langattomalla EEG laitteella mitataan 16 kanavaista aivosähköistä signaalia. Laitetta voidaan pitää pitkiä aikoja, eikä se vaadi laboratoriotiloja tai ihmisen liikkumisen rajoittamista. Mahdollistaa alkeellisen lliikuvan EEG -laboratorion tutkimuksiin. empty 2 Jarno Mikkonen False University of Jyväskylä
kannettava EEG, EMG, EKG mittalaite 8ch, Avatar uncategorized devices Aivojen ja somaattisen hermoston mittauslaitteisto. Kahdeksan kanavainen langaton, muistikortille tallentava laitteisto biolaarisen somaattisten vasteiden sekä EEG:n rekisteröimiseksi. empty 1 Jarno Mikkonen False University of Jyväskylä
langaton sykelaite, FirstBeat Bodyguard uncategorized devices Sykkeen ja kehon hyvinvoinnin mittalaite, kannettava. Laitteella voidaan mitata jatkuvaa kiihtyvyyttä, sykettä ja sykevaihtelua. Hyvinvointianalyysisovelluksen avulla voidaan tutkia myös unen laatua sekä yleistä liikunnallisuutta. empty 20 Dos. Jukka Kaartinen False University of Jyväskylä
hyvinvointikello, Vivago uncategorized devices Kehon hyvinvoinnin mittalaite, kannettava. Vivago hyvinvointirannekkeella tutkitaan ihmisen yleistä aktiivisuutta ja unen määrää. empty 25 Dos. Jukka Kaartinen False University of Jyväskylä
Headstage esivahvistin 8ch, Multichannelsystems µPA8 uncategorized devices Esivahvistin vahvistaa aivosähköisen signaalin mahdollisimman lähellä mittauselektrodeja ja varmistaa hyvän aineiston laadun. 32 mittauskanavaa. empty 8 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Headstage esivahvistin 32ch, Multichannelsystems µPA32 uncategorized devices Esivahvistin vahvistaa aivosähköisen signaalin mahdollisimman lähellä mittauselektrodeja ja varmistaa hyvän aineiston laadun. 32 mittauskanavaa. empty 2 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
aivosähkön mittalaite 64ch vahvistin, Multichannelsystems USB-MEA64 (eläin) uncategorized devices 64 kanavainen DA -muunnin ja vahvistin, johon voi liittää 4 ulkopuolista mittauskanavaa, esim ärsykkeiden liipasimet. empty 2 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
aivosähkön mittalaite 8ch vahvistin, Axon uncategorized devices 8 kanavainen manuaalisesti säädettävä vahvistin. empty 3 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
8 kanavainen EEG vahvistin, Lynx-8, NeuraLynx uncategorized devices 8 kanavainen ohjelmallisesti säädettävä vahvistin. Ei enää säätömahdollisuutta. empty 2 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Langaton aivosähkön mittalaite, TBSI uncategorized devices 32 mittauskanavan langaton vahvistin ja lähetin. empty 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Digidata 1320, Axon uncategorized devices AD -muunnin Axon Digidata 1320:lle. Suodattaa ja digitoi mitatun analogisen signaalin. empty 2 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
32 kanavine A/D muunnin, Data Translation uncategorized devices 32 -kanavainen AD -muunnin. empty 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Aivojen sähköinen stimulaattori 8ch, Multichannelsystems STG4008 uncategorized devices Ohjelmoitava sähköinen ärsytin. Monipuolinen ärsytin, jota ohjelmoidaan Mcstim ohjelmistolla. Salli ulkoiset liipasimet ja osaa liipaista muita laitteita (TTL). empty 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
8-kanavainen pulssigeneraattori, Master8 uncategorized devices Käsikäyttöisesti ohjelmoitava laite ärsykkeitä tuottavien laitteiden käynnistämiseen ja pysäyttämiseen sekä merkkipulssien lähettämiseen mittauslaitteille. http://www.ampi.co.il/ 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Aivosähköisen signaalin analoginen suodatin 4-11Hz, itsetehty uncategorized devices Aivosähköisen signaalin analoginen suodatin. empty 1 Akat. Tutk. Miriam Nokia False University of Jyväskylä
Aivosähköisen signaalin analoginen suodatin 80-250Hz, itsetehty uncategorized devices Aivosähköisen signaalin analoginen suodatin. empty 1 Akat. Tutk. Miriam Nokia False University of Jyväskylä
Elektrodien merkkauslaite. uncategorized devices Laboratorio-oheislaite, histologisten leikkeiden valmistukseen. empty 1 Akat. Tutk. Miriam Nokia False University of Jyväskylä
Lasikapillaarien vetolaite, Sutter P-200 uncategorized devices Laboratorio-oheislaite, lasielektrodien valmistamiseksi. Laitteella kuumennetaan lasikapillaariputkea samanaikaisesti vetäen, jolloin voidaan tehdä erittäin teräväkärkisiä, mutta onttoja lasiputkia. empty 1 Dos. Markku Penttonen False University of Jyväskylä
Elektrodipaikannuslaitteisto, Polhemus FASTRAK uncategorized devices EEG elektrodien paikannusjärjestelmä. Laitteella digitoidaan elektrodien koordinaatit paremman lähdepaikannuksen aikaansaamiseksi. 2 YO tutkija Simo Monto True
Keinokorva kahdella vahvistimella uncategorized devices Laite mittaa korvaan kohdistuvia äänenvoimakkuuksia. Käytetään kuulokynnyksen määritykseen ja korvan mallintamiseen EEG- ja MEG-sovelluksissa 1 Yliopistotutkija Simo Monto True
4-kanavainen siirrettävä EMG-mittalaite uncategorized devices Lihasten sähköisen toiminnan mittaus 1 Dos. Jan Wikgren True
Kannettava 4-kanavainen EMG-mittalaite, ME6000, uncategorized devices Lihasten sähköisen toiminnan mittaaminen. 1 Dos. Jan Wikgren True
EMG mittalaite uncategorized devices Nelikanavainen siirrettävä laite lihasten sähköisen toiminnan mittaamiseen, ME6000 1 Dos. Jan Wikgren True
Aivojen tasa- ja vaihtovirtaärsytin, Neuroconn. uncategorized devices Aivojen toiminnan ehkäiseminen tai lisääminen vaihto- tai tasavirtaärsytyksellä. MEG yhteensopiva. 1 Dos. Jan Wikren True
Aivojen tasa ja vaihtovirtaärstin, Startim uncategorized devices 8 kanavainen laite aivojen ärsyttämiseen ja rekisteröintiin 1 Dos. Jan Wikgren True
Mittauslaitteiden testauslaitteisto uncategorized devices Mittalaitteiden testaamiseen funktiogeneraattori Agilent ja 4-kanavainen oskilloskooppi Tektronics 1 Yliopistotutkija Simo Monto True
Langaton aivosähköisen toiminnan mittalaite W2100 uncategorized devices Langaton vastaanotin, johon voi littää 8 tai 32 kanavaisia langattomia vahvistin, AD -muunnin ja lähetinyksikköjä. 1 Dos. Markku Penttonen True
Optogenetiikkalaitteisto uncategorized devices Hermosolujen toiminnan estäminen tai kiihottaminen valolla. Cobolt Jive 561 laser ja SR470 suljin. 1 Dos. Markku Penttonen True
Aivojen sähköinen ärsytin, 8 kanavainen, Multichannelsystems STG4008 uncategorized devices Ohjelmoitava sähköinen ärsytin. Monipuolinen ärsytin, jota ohjelmoidaan Mcstim ohjelmistolla. Sallii ulkoiset liipaisimet ja osaa liipaista muita laitteita (TTL). 1 Dos. Markku Penttonen True
Leikkuri, Leica uncategorized devices Aivojen viipalointiin niiden rakenteiden tutkimista varten. 1 Akatemiatutkija Miriam Nokia True
Valomikroskooppi, Zeiss Axio Scope.A1 uncategorized devices Aivoleikkeiden tarkasteluun 1 Akatemiatutkija Miriam Nokia True
Stereomikroskooppi, Olympus SZ61 uncategorized devices Mikroskooppi 3-ulotteiseen tarkkuutta vaativaan työhön 2 Dos. Markku Penttonen True
Stereotaktiikka, Kopf/Stoelting uncategorized devices Elektrodien tarkka asentaminen 2 Akatemiatutkija Miriam Nokia True
Matkapuhelin, ZTE uncategorized devices Android puhelin tapahtumatietojen tallentamiseen 80 Tutkimusteknikkoi Lauri Viljanto True
Tabletti, Samsung Galaxy Tab 3 uncategorized devices Kannettava laite kyselyainestojen keruuseen 32 Tutkimusteknikko Lauri Viljanto True
Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan videotallenninjärjestelmä Järjestelmässä voi tallentaa muistilaitteille videota yhdessä tilassa neljästä henkilöstä kuudella kameralla, toisesta tilasta kahdesta henkikilöstä yhdellä kameralla ja kahdessa tilassa 8-24 henkilöstä yhdellä kameralla. Ohjaushuoneessa on laitteet tallenteiden koostamiseen, tallentimet ja laitteet kuvan jakamiseen tilojen välillä. 1 Juha Holma True
Siirrettävä kannetavaan tietokoneeseen liitettä silmänliikkeiden mittausjärjestelmä Laitteella mitataan kannettavan tietokoneen näyttöä katselevan henkilön silmänliikkeitä ja tallentaa tieto myöhempää analyysiä varten. 3 Paavo Leppänen True
Elektroniikkapajan mittauslaitteet ja signaaligeneraattorit sekä laitteiden valmistus ja huoltolaitteet Tutkittavien mittauksessa käytettävien laitteiden valmistukseen ja huoltoon käytettävät laitteistot 1 Lauri Viljanto True