Yang JIng/ Kuvaaja: Xie Chongqiao

Yang JIng/ Kuvaaja: Xie Chongqiao